30 mm 圓盤砂磨機

 

產品說明

高速砂光機、適合工件表面拋光、研磨處理用

適合小面積修補可依使用需求調整適當的轉速

  WX-114L WX-114 WX-114H
底盤尺寸 30 mm 30 mm 30 mm
盤面規格 黏扣式 / 自黏式 黏扣式 / 自黏式 黏扣式 / 自黏式
無負載轉速 5,500 rpm 7,500 rpm 12,000 rpm
工作耗氣量 7 cfm (200 L/min)  7 cfm (200 L/min)  7 cfm (200 L/min) 
重量 0.65 kg 0.65 kg 0.65 kg
空氣壓力 90 psi (6.2 bar) 90 psi (6.2 bar) 90 psi (6.2 bar)
進氣口尺寸 1/4" PT or NPT 1/4" PT or NPT 1/4" PT or NPT
進氣管尺寸 1/4" (6.35 mm) 1/4" (6.35 mm) 1/4" (6.35 mm)